Privacybeleid

Privacybeleid en cookies gebruik

Dit privacybeleid beschrijft en informeert u over hoe Cikisi de informatie gebruikt en beschermt dat u ons, indien van toepassing, stuurt wanneer u deze toegankelijk site gebruikt via de volgende URL : www.cikisi.com.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde door Cikisi kan worden gewijzigd of aangevuld, in het bijzonder om te voldoen aan eventuele wettelijke, regelgevende , jurisprudentiële of technologische veranderingen. In een dergelijk geval zal de datum van de actualisering duidelijk worden aangegeven aan het begin van dit beleid. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker zodra ze online worden geplaatst. Het is daarom raadzaam dat de gebruiker dit privacybeleid en het gebruik van cookies regelmatig raadpleegt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

I. PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het algemeen kunt u de Cikisi-site bezoeken zonder persoonlijke informatie over u te onthullen. In ieder geval bent u op geen enkele manier verplicht om deze informatie aan Cikisi door te geven.

 

Niettemin, in het geval van weigering, kan het echter voorkomen dat u niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten di u hebt aangevraagd. Als zodanig kan Cikisi u in sommige gevallen vragen om uw naam, voornaam, e-mailadres, avatar, enz. (hierna uw «Persoonlijke Gegevens») op te geven. Door het versterken van deze informatie gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie door Cikisi mag worden verwerkt voor de doeleinden die worden vermeld in punt 2 hieronder en voor de doeleinden die aan het einde van elk formulier worden vermeld.

 

In overeenstemming met de algemene verordering inzake gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die op 14 april 2016 is goedgekeurd door het Europees Parlement en de gewijzigde wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, informeert Cikisi u over de volgende punten :

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijk

De verwerkingsverantwoordelijk is Cikisi N.V., 2 Rue Antoine de Saint-Exupéry 6041 Gosselies – België

2. Doelen van de verwerking

Cikisi kan u persoonlijke gegevens verwerken :

(a) om informatie of diensten die u hebt gevraagd te verstrekken (in het bijzonder : verzending van de nieuwsbrief, spel…) ; en/of

(b) om informatie te verstrekken die ons in staat stelt om onze site, onze producten en diensten te verbeteren (onder meer door het gebruik van cookies) ; en/of

(c) om contact met u op te nemen over verschillende evenementen in verband met Cikisi.

3. Ontvangers

Alleen Cikisi is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Deze worden, zowel individueel als in geaggregeerde vorm, nooit aan derden doorgegeven, ondanks het feit dat Cikisi een beroep doet op onderaannemers (meer informatie hiervoor is te vinden in punt 7 hieronder). Noch Cikisi, noch een van haar onderaannemers verkoopt de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar site.

4. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden door Cikisi alleen bewaard voor de tijd die overeenkomt met het doel van verzameling zoals aangegeven in 2 hierboven, die in geen geval langer mag zijn dn 13 maanden.

5. Computerrechten en Vrijheden

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het postadres vermeld in punt 1.

o Toegangsrecht en mededeling van gegevens

U hebt recht op de toegang tot uw persoonlijke gegevens die u op Cikisi aanbelangt, wat betekent dat u recht hebt op toegang tot de gegevens die over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonlijke gegevens op te vragen en te verkrijgen.

o Recht op rectificatie van gegevens

In het kader van dit recht, geeft de wetgeving u de mogelijkheid om de rectificatie, bijwerking, blokkering en verwijdering te vragen van uw gegevens die onnauwkeurig, verkeerd, onvolledig of verouderd kunnen blijken te zijn.

Met betrekking tot verzoeken tot verwijdering kunnen we besluiten om de verzamelde persoonlijke gegevens te anonimiseren en de gegevens te gebruiken.

o Recht om verzet

Het recht om verzet houdt in dat u het recht heb om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

6. Antwoordtermijnen

Cikisi verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of een ander verzoek om aanvullende informatie binnen een redelijke termijn te reageren op uw verzoek om informatie.

II. Beleid inzake cookies

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website www.cikisi.com, wordt u door een banner gewaarschuwd dat informatie met betrekking tot uw surfgedrag kan worden opgeslagen in bestanden die « cookies » worden genoemd. Ons cookiebeleid stelt u in staat om de bepalingen die we toepassen bij het surfen op onze website beter te begrijpen. Het informeert u in het bijzonder over aller cookies op onze website, hun doel (deel I.) en geeft u de procedure die u moet volgen om ze in te stellen (deel II.).

1. Algemene informatie over cookies op de Cikisi-website

Cikisi, als uitgever van deze website, kan een cookie op de harde schijf van uw apparaat (computer, tablet, mobiel, enz.) plaatsen om u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

o Definitie van een cookie

Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden informatie die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit tekstbestand kan, afhankelijk van uw keuze, worden opgeslagen in een speciale ruimte op de harde schijf van uw terminal wanneer u een online dienst raadpleegt met behulp van uw browsersoftware.

Een cookiebestand geeft de uitgever de mogelijkheid om tijdens de geldigheidsperiode het apparaat waarin het is opgeslagen te identificeren.

De informatie die door middel van cookies worden verzameld, identificeert u op geen enkele manier bij naam. Ze worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen doeleinden om de interactiviteit en prestaties van onze website te verbeteren en om u inhoud te sturen die is afgestemd op uw interesses.

o Waarvoor dienen de cookies uitgegeven op Cikisi ?

Alleen de verstrekker van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

 

De cookies die op onze site worden gebruikt, maken het mogelijk om de diensten en rubrieken te identificeren die de gebruiker heeft bezocht, en meer in het algemeen zijn gedrag met betrekking tot bezoeken.

 

Deze informaties zijn nuttig voor :

– Uw navigatie op de site te vergemakkelijken

– Beter de diensten, inhoud en banners die op de site verschijnen

– Functionaliteiten met betrekking tot sociale netwerken aanbieden

– Goede werking van bepaalde diensten mogelijk te maken

– Meten de kijkcijfers van bepaalde diensten

 

Cookies kunnen worden opgenomen in de advertentieruimte op onze site. Deze ruimtes dragen bij aan de financiering van de inhoud en diensten die we leveren. Cookies zijn ook opgenomen in deelknoppen op sociale netwerken.

 

De cookies die op onze site worden gebruikt, kunnen worden geïmplementeerd door Cikisi of beheerd door partners (bijvoorbeeld uitgevers van oplossingen voor publieksmetings, reclamebedrijf en sociale netwerken).

o De cookies die we uitgeven op Cikisi

Wanneer u verbinding maakt met onze site, kunnen we, afhankelijk van uw keuzen, verschillende cookies op uw apparaat installeren die ons in staat stellen om de browser van uw apparaat te herkennen voor de duur van de geldigheid van de cookie.

 

De cookies die we uitgeven worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, afhankelijk van uw keuzes die voortvloeien uit de instellingen van uw browsersoftware die u tijdens uw bezoek aan onze site hebt gebruikt.

 

De cookies die we uitgeven, stellen ons in staat van :

a. Vergemakkelijk uw navigatie op onze site

door de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) wanneer u onze site bezoekt, afhankelijk van de weergave- of visualisatiesoftware die uw apparaat bevat.

door informatie te onthouden over een formulier dat u hebt ingevuld op onze site (contact, opmerking, nieuwsbrief, registratie of toegang tot uw account) of over diensten of over informatie die u hebt gekozen op onze site.

door u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke ruimten van onze site, zoals uw account, via toegangscodes of gegevens die u eerder aan ons hebt toevertrouwd

door het uitvoer van veiligheidsmaatregelen.

b. De voorgestelde advertenties op onze website aanpassen

door het totale aantal advertenties te tellen dat door ons wordt weergegeven op onze advertentieruimte, deze advertenties te identificeren, het aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt en statistieken op te stellen,

door onze advertentieruimte aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw toestel (gebruikte taal, beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.), afhankelijk van de weergave- of visualisatiesoftware die uw apparaat bevat,

door de advertentie-inhoud op uw terminal aan te passen door onze advertentieruimte, afhankelijk van de navigatie van uw terminal op onze site en die van onze partners,

door de weergegeven advertentie-inhoud op uw terminal op onze advertentieruimte aan te passen afhankelijk van de locatiegegevens die uw terminal met uw voorafgaande toestemming heeft doorgegeven

door de advertentie-inhoud op uw terminal aan te passen in onze advertentieruimte op basis van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt

Het beleid voor advertentiecookies maakt het meestal mogelijk om het aantal advertenties te verminderen en te personaliseren.

o De cookies die we op Cikisi uitgeven

De afgifte en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. We informeren u over het doel van de cookies waarvan we op de hoogte zijn en de middelen waarvoor u beschikt om keuzes te maken met betrekking tot deze cookies.

a. Gevolge van applicaties van derden geïntegreerd in onze site

We kunnen waarschijnlijk op onze site/applicatie computerapplicaties van derden opnemen, die u in staat stellen on de inhoud van onze site met andere mensen te delen of om uw raadpleging of mening over de inhoud van site/applicatie met hen te delen. Zo is ook het geval met de knoppen “Share”, “Like” die afkomstig zijn van sociale netwerken zoals “Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest”, enz.

 

Het sociale netwerk dat zo’n applicatie knop levert, zal u waarschijnlijk identificeren via deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt toen u onze site/applicatie bezocht. Inderdaad, dit type applicatieknop kan het relevante sociale netwerk in staat stellen om uw surfgedrag op onze site te volgen, simpelweg omdat uw account op het relevante netwerk geactiveerd werd op uw apparaat (open sessie) tijdens uw surfen op onze site.

 

We hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfen op onze site en over de persoonlijke gegevens die ze bewaren. We nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om het gebruiksdoel te kennen, inclusief advertentie en de surfinformatie die ze kunnen verzamelen via deze applicatieknoppen. Dit beschermingsbeleid moet u in staat stellen uw keuzes en rechten bij deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door voor elk van deze netwerken uw gebruikersaccounts aan te maken.

 

We kunnen waarschijnlijk op onze site/applicatie computerapplicaties van derden opnemen, die ons in staat stellen om statistieken van bezoeken te verzamelen. Dit is het geval met Google Analytics.

b. Via inhoud van derden in onze advertentieruimte

Advertentie-inhoud kan cookies bevatten die door derden zijn uitgegeven : ofwel de adverteerder di de betreffende advertentie-inhoud heeft gecreëerd, ofwel een derde partij van de adverteerder (communicatieadviesbureau, bedrijf voor kijkcijfers, gerichte adverteerder, enz.) die een cookie heeft gekoppeld aan de advertentie-inhoud van een adverteerder.

 

Indien nodig kunnen de cookies die door deze derde partijen worden uitgegeven hen tijdens de geldigheidsperiode van deze cookies toestaan :

het aantal weergaven van de advertentie-inhoud die via onze advertentieruimte worden uitgezonden te tellen, de aldus weergegeven advertenties te identificeren, het aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt, zodat ze de verschuldigde bedragen kunnen berekenen en statistieken kunnen opstellen,

om uw terminal te herkennen wanneer het vervolgens wordt doorzocht op een andere site of dienst waarop deze adverteerders of derden ook cookies uitgeven en, indien nodig, om deze sites en diensten van derden of de advertenties die ze weergeven aan te passen aan de navigatie van uw apparaat waarvan ze op de hoogte kunnen zijn.

c. Door een externe advertentiebedrijf dat gebruik maakt van onze advertentieruimte

De advertentieruimtes op onze site kunnen worden gebruikt door een of meer externe advertentiebedrijven en kunnen, indien van toepassing, cookies bevatten die door een van hen zijn uitgegeven. Indien nodig staan de cookies die door deze externe advertentiebedrijf worden uitgegeven hen toe, tijdens de geldigheidsduur van deze cookies :

 

tot het totale aantal weergegeven advertenties door ze op onze advertentieruimtes te tellen, te identificeren die advertenties, het aantal respectievelijke displays, het aantal gebruikers die op elk advertentie heeft geklikt en, indien van toepassing, de daaropvolgende acties die deze gebruikers hebben ondernomen op de pagina’s waartoe deze advertentie leiden, om de gedragen te berekenen die verschuldigd zijn aan actoren van de distributieketen van advertentie (adverteerder, advertentiebedrijf, advertentienetwerk, site/ broadcast medium) en om statistieken te maken,

om de gebruikte advertentieruimtes aan te passen aan de schermvoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, schermresolutie, gebuikte besturingssysteem, enz.), afhankelijk van de weergave- of afspeel hardware en -software die uw apparaat bevat,

om de weergegeven advertentie-inhoud op uw terminal aan te passen via onze advertentieruimtes volgens de navigatie van uw terminal op onze site,

de weergegeven advertentie-inhoud die via onze advertentieruimtes op uw apparaat wordt weergegeven aan te passen aan de eerdere of toekomstige navigatie van uw terminal op sites van derden waar het betreffende netwerk ook cookies uitgeeft, op voorwaarde dat deze cookies zijn opgeslagen in uw terminal in overeenstemming met de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot deze bedrijf,

de weergegeven advertentie-inhoud die via onze advertentieruimte op uw terminal aan te passen aan de locatiegegevens (lengte- en breedtegraad) die door uw terminal met uw voorafgaande toestemming worden verzonden,

om de advertentie-inhoud van uw terminal in onze advertentieruimte op basis van de persoonlijke gegevens die u aan het advertentiebedrijf hebben verstrekt aan te passen.

2. Uw voorkeuren voor cookies instellen

U kunt te allen tijde het plaatsen van cookies accepteren of weigeren.

 

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de Cikisi website, verschijnt onderin uw scherm een banner met korte informatie over het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dot u door verder te surfen op de Cikisi website (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of op verschillende elementen van de site te klikken), de plaatsing van cookies op uw apparaat accepteert. U wordt ook geacht uw toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door te klikken op het «X» pictogram rechts van de banner onderaan uw scherm.

 

Afhankelijk van het type cookies dat u gebruikt, kan het nodig zijn om uw toestemming te verkrijgen om cookies op uw apparaat te plaatsen en te lezen.

o Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de «Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés» (CNIL), zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website of uitsluitend tot doel hebben om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-ID, authenticatie, load balancing sessiecookies en cookies om uw interface aan te passen. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door Cikisi.

o Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is

Deze verplichting geldt voor cookies van derden die als «persistent» worden omschreven, zolang ze op uw apparaat blijven staan totdat ze worden verwijderd of verlopen.

 

Deze cookie-familie omvat cookies voor het meten van kijkcijfers (inclusief Google Analytics), advertentiecookies en cookies voor het delen van sociale netwerken (inclusief Facebook, You Tube, Twitter en LinkedIn).

 

De cookies voor kijkcijfers verzamelen statistieken over het bezoek en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud/pagina’s die u hebt bezocht). Deze gegevens dragen bij aan de verbetering van de ergonomie van de Cikisi website. Op deze website wordt een hulpmiddel voort het meten van kijkcijfers gebruikt :

Google Analytics wiens privacybeleid beschikbaar (alleen in het Engels) is via de volgende link : https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

Cookies voor het delen van sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Met uw toestemming kunt u met deze cookies eenvoudig een deel van de Cikisi site delen, met name door middel van een toepassing voor het delen van informatie die op de Cikisi site wordt gepubliceerd, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk, door middel van een «knop». Vier soorten cookies voor het delen van sociale netwerken zijn aanwezig op de Cikisi website :

Facebook, waar u het cookiebeleid kunt bekijken door op de volgende link te klikken : https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn, waar u het cookiebeleid kunt bekijken door op de volgende link te klikken : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_NL

Twitter, waarvoor u mogelijkheden vindt om het gebruik van cookies te controleren of te beperken, evenals het beleid inzake het gebruik van cookies : https://support.twitter.com/articles/20170518#

YouTube, waarvoor u de nodige hulp vindt om cookies uit Google Chrome browser ter verwijderen door op de volgende link te klikken : https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=nl, maar ook het volledige cookiebeleid vanaf de volgende link : https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/

o U beschikt over verschillende hulpmiddelen voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard geconfigureerd zodat cookies mogen worden geplaatst. Uw browser geeft u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen zo aan te passen dat alle cookies systematisch worden geweigerd of dat slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk wie ze heeft uitgegeven.

 

LET OP : We vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren van het accepteren van cookies op uw apparaat niettemin van invloed kan zijn op uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze website. Indien van toepassing wijst Cikisi elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de verslechtering van uw surfomstandigheden die het gevolg zijn van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor de werking van de site te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen kinnen geen schade vormen en u kunt dan ook geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 

Uw browser laat u ook toe omreeds bestaande cookies te verwijderen of om te verwittigen wanneer er nieuwe cookies op uw apparaat geplaatst kunnen worden. Deze instellingen hebben geen invloed op uw browsen, maar zorgen ervoor dat u al het voordeel van cookie verliest.

 

Lees hieronder de verschillende behulpmiddelen die u ter beschikking staan zodat u de cookies die op uw apparaat worden geplaatst kunt instellen.

o De configuratie van uw internetbrowser

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor het beheer van cookies. Als u wilt weten hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder de links naar de hulp die u nodig hebt om toegang te krijgen tot het menu van uw browser dat voor dit doel is voorzien :

 

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/activer-desactiver-cookies

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Edge : https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL

Voor meer informatie over de tools voor controle van cookies, kunt u de website van de CNIL raadplegen : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Demonstratie verzoek